ادای احترام اعضای سبک کیک بوکسینگ فول کنتاکت بانوان به شیهان بعیدفر در مسابقات قهرمانی کشوری