ادای احترام اعضای سبک کیک بوکسینگ فول کنتاکت آقایان به شیهان امید غزاله - در مسابقات قهرمانی کشوری