معرفی نمایندگان آقایان

قدیر علاالدین

قدیر علاالدین

نماینده استان گلستان گلستان مشاهده رزومه
احسان صفایی لرکی

احسان صفایی لرکی

نماینده استان اهواز اهواز مشاهده رزومه
محسن فلاح

محسن فلاح

خراسان شمالی مشاهده رزومه
حمید ایازی

حمید ایازی

نماینده سبک فارس مشاهده رزومه
آقای فاضلی

آقای فاضلی

مربي تيم نوجوانان خراسان رضوی مشاهده رزومه
عبدالرحمن رحمانی زاده

عبدالرحمن رحمانی زاده

نماینده سبک کرمانشاه مشاهده رزومه
شاپور نظرخانی

شاپور نظرخانی

نماینده سبک کرمانشاه مشاهده رزومه
مهدی زارعین

مهدی زارعین

نماینده سبک اصفهان مشاهده رزومه
سید میثم البوشوکه

سید میثم البوشوکه

نماینده سبک خوزستان مشاهده رزومه
اصغر ایوبی

اصغر ایوبی

نماینده سبک البرز مشاهده رزومه
   1